SME JIP PRE FIRMY

NASTOLÍME VO VAŠEJ FIRME PORIADOK A URČÍME JASNÝ SMER

Sme Jednotka Intenzívnej Starostlivosti pre firmy (Jednotka Intenzivní Péče pro firmy - skrátene JIP pre firmy). Združujeme profesionálov z rôznych odborov v oblasti obchodu a podnikania. Každý člen JIP týmu je výrazná osobnosť s radou skúseností. Naše know-how vychádza z mnohoročnej praxe, neustáleho vzdelávania a charakterových rysov každého z nás. S našimi klientmi pracujeme na ich podnikaní tak, akoby bolo naše vlastné, práve preto sa na nás môžu naši klienti spoľahnúť.

Za svoju činnosť a rozhodovanie nesieme plnú zodpovednosť a vďaka tomu môžeme ako jediní na trhu poskytnúť všetkým klientom GARANCIU RISK FREE. V praxi to znamená, že si popredu určujeme jasné a merateľné ciele – pokiaľ ich nedosiahneme alebo s ich plnením nie ste spokojní, tak nám NIČ NEPLATÍTE!

Kladieme dôraz na charakter a etiku. Medzi naše základné hodnoty patrí poctivosť, pracovitosť, usilovnosť, praxe a vecné znalosti. Vďaka tomu vám môžeme byť spoľahlivým partnerom vo vašom podnikaní.


Naše hodnoty

charakter

etika a poctivosť

praxe

VECNÉ ZNALOSTI

PRACOVITOSŤ

100% NASADENIE A USILOVNOSŤ

BEZPEČIE

DÔVERA, PRÁVNA OCHRANA

NÁŠ TÍM

Jiří Jemelka

ING. BC. JIŘÍ JEMELKA, MBA

CEO
VIAC INFORMÁCII

Ing. Bc. Jiří Jemelka, MBA

Zakladateľ spoločnosti J.I.P. pro firmy s.r.o., ktorý sa z pozície obchodníka vo vzdelávacej spoločnosti postupne prepracoval až na samostatného firemného konzultanta a lektora. Postupne sa vďaka mnohým projektom naučil aj ďalšie zručnosti potrebné k interim managementu firmy či k dočasnému krízovému riadeniu podniku.

Vzhľadom k výsledkom a referenciám sa jeho činnosť postupne rozšírila na mnoho ďalších oblastí ako sú tréningy manažérskych a obchodných zručností, personálny audit, strategické riadenie firmy apod. Logickým vyústením tohoto procesu bolo založenie spoločnosti J.I.P. Jiří aktuálne pracuje ako výkonný riaditeľ spoločnosti J.I.P. pro firmy s.r.o., predseda predstavenstva spoločnosti FRIGOMONT a.s. a riaditeľ spoločnosti OK DESIGN s.r.o.

Zároveň pôsobí ako exekutívny poradca v niekoľkých českých firmách, odborník na riadenie firiem, predaj a leadership, expert na koučovanie a formovanie podnikateľov, manažérov a obchodníkov, rečník na odborných konferenciách zameraných na podnikateľské problémy a výzvy. Má neobyčajnú schopnosť pracovať na viacerých často veľmi komplikovaných projektoch, využíva synergiu tímovej práce, je nepoučiteľný v otázke dôvery ľuďom, pretože je presvedčený, že jedine s ľuďmi (schopnými, na správnych miestach, motivovanými a dobre vedenými) dokážu firmy nie len prežiť, ale predovšetkým dlhodobo prosperovať.

Silná orientácia na ľudí aj na výsledky, rovnako ako najmä obchodné, ekonomické a všeobecne podnikateľské cítenie z neho robí lídra, ktorý vie, čo chce a v mnohých prípadoch svoje ciele úspešne dosahuje. Dokáže ľudí viesť a inšpirovať k tomu, aby mali chuť rásť a zlepšovať sa. Veľmi silnou stránkou je tiež jeho stála ochota sa stále učiť a zlepšovať, čím ide ostatným ľuďom príkladom (niekedy tým ide aj na nervy).

"Mnohí ľudia dnes veria, že meradlom úspechu človeka je veľkosť jeho auta, domu či bankového účtu. Jiří naopak sleduje hodnoty ako sú viera, rodina a priateľstvo. To, že sa stal manželom a otcom považuje za svoje najlepšie udalosti života, pretože ho to donútilo stať sa lepším človekom, lepším, než bol predtým. Ak chce byť človek dobrý manžel a dobrý otec, musí neustále rásť a vnútorne silnieť. Byť dobrý otec a dobrý manžel prináša požehnanie nielen rodine, ale aj človeku samotnému."

ARNOŠT ČÁP

interim manager, leadership

VIAC INFORMÁCII

Arnošt Čáp

Skúsený manažér s viac ako 15 ročnou manažérsku praxou a ďalšími 10 rokmi praxe na pozícii obchodníka či pracovníka prevádzky. V minulosti pôsobil tiež ako obchodný riaditeľ a člen dozornej rady poprednej českej spoločnosti pôsobiacej v automobilovom priemysle. Jeho dlhoročná prax a orientácia v automobilovom priemysle spolu so skúsenosťami s reštrukturalizáciou a krízovým riadením z neho robí kľúčového človeka J.I.P. pro firmy s.r.o., vďaka čomu sa veľmi skoro stal riaditeľom pobočky v Prahe.

Arnošt sa špecializuje predovšetkým na:

 • internú analýzu firiem s cieľom zvýšenia produktivity a tržieb
 • riadenie obchodných tímov
 • mystery shopping
 • predajné a prezentačné zručnosti
 • manažérske poradenstvo
 • vedenie ľudí a ich motiváciu
 • koučing obchodných zástupcov

Jeho pragmatické myslenie, silné organizačné schopnosti, odolnosť voči stresu spolu so zmyslom pre poriadok, dôslednosťou a zdravým sedliackym rozumom mu umožňujú pracovať na rade projektov vrátane interim managementu a externým riadením obchodných tímov v niekoľkých firmách.

Má silné technické "cítenie". Arnošt dokáže zároveň veľmi citlivo vnímať rovnováhu medzi orientáciou na ľudí a na výsledky. Vďaka tomu vedie firmy a tímy klientov k maximálnej produktivite. Medzi jeho koníčky patrí šport, kynológia, cestovanie, automobilizmus a filmy.

PHDR. EVA STRMISKOVÁ

PERSONÁLNY AUDIT, FIREMNÁ KULTÚRA
Viac informácii

PHDR. EVA STRMISKOVÁ

Eva má dlhoročné skúsenosti z rozmanitých disciplín vrátane praxe v zahraničí. Vďaka tomu získala nadhľad a schopnosť vnímať súvislosti. Jej analytické myslenie a nezaujatý pohľad klientom často prináša nové nevšedné a funkčné riešenie. V spoločnosti J.I.P. pro firmy s.r.o. zastáva pozíciu riaditeľky pobočky v Brne.

Medzi hlavné špecializácie Evy patria:

 • analýza firiem s cieľom zvýšenia produktivity a tržieb
 • personálny audit
 • poradenstvo v odboroch obchod a management
 • obchodné zručnosti
 • manažérske zručnosti
 • komunikačné zručnosti

Vďaka pôsobeniu v zahraničí Eva zvláda plynulú komunikáciu v anglickom a francúzskom jazyku. Dlhodobo sa venuje lektorstvu, marketingu a obchodu firiem. Silná orientácia na ľudí a hlboké znalosti psychológie jej umožňujú prenikať do podstaty vzťahových problémov na pracovisku aj v obchodných vzťahoch.

Eva je dobrou motivátorkou, rovnako ako aj moderátorkou. Okrem vynikajúcich komunikačných a organizačných zručností Eva umne zvláda prácu v stresových situáciách a má tímového ducha. Medzi jej záľuby patrí psychológia, problematika HR, šport, huby, filmy, cestovanie a poznávanie nových vecí.

David Kratochvíl

DAVID KRATOCHVÍL

interim manager, konzultácie
Viac informácii

David Kratochvíl

David je skúseným manažérom s viac ako 18-ročnou praxou. Má za sebou rad úspechov ako obchodník. V nedávnej dobe pôsobil ako CEO alebo riaditeľ obchodu a marketingu v niekoľkých úspešných firmách. V rámci jednotlivých pozícií bol zodpovedný za riadenie a rozvoj aktivít v oblasti predaja, marketingu tovaru a služieb.

David sa špecializuje na:

 • konzultácie
 • koučing a poradenstvo v oblasti obchodu a marketingu
 • interné analýzy firmy s cieľom zvýšenia produktivity, efektivity a zisku
 • projektový management
 • vedenie obchodných tímov
 • predajné a prezentačné zručnosti
 • interim management

Vďaka pracovným pozíciám, ktoré zastával, má bohaté skúsenosti s rozvojom, vedením a obsadzovaním obchodných tímov, tvorbou marketingových stratégií, implementáciou CRM a channel marketingom. V oblasti marketingu sa venoval projektom z oblasti re-brandingu, produktového manažmentu či e-commerce. Svoje znalosti dokáže spojiť s potrebami aktuálneho prostredia a využiť tak dostupný potenciál na maximum.

Má veľmi dobré organizačné, komunikačné a prezentačné zručnosti. Hovorí plynule anglicky a veľmi obstojne sa dohovorí aj po rusky a nemecky. Jeho silnými stránkami sú schopnosť tímovej spolupráce, pozitívne myslenie, zodpovednosť a cit pre ľudí. V súčasnej dobe sa venuje sebavzdelávaniu v oblasti koučingu a jeho využitiu pre zvýšenie výkonnosti a zodpovednosti v riadení firiem. Rád športuje a svoj voľný čas venuje naplno svojej rodine.

Petr Motyčka

Bc. Petr Motyčka

PREVÁDZKOVÉ RIADENIE, KONZULTÁCIE
viac informácii

Bc. Petr Motyčka

Petr má viac ako 15 ročné skúsenosti s vedením firiem vo výrobnom sektore. Pracoval ako výrobný a výkonný riaditeľ firmy vyrábajúce stavebné materiály. Má skúsenosti z nábehom nových výrobných prevádzok. Dokáže zavádzať nové systémy a zabezpečiť ich dodržiavanie. Až donedávna zbieral skúsenosti praxou, ktoré doplnil štúdiom psychológie.

Relaxuje pri športe. Má rád hokej, jazdu na bicykli, kolieskových korčuliach. Vyskúšal aj Dračie lode. Venuje sa osobnému rozvoju. Rád zájde do kina aj do divadla.

Michal Porubský

key account management, obchodník
viac informácii

Michal Porubský

Po ukončení štúdia na SPŠ v Zlíne šiel Michal študovať do Brna na Fakultu Stavebnú VUT, kde si zvolil po 2 rokoch odbor Management v stavebníctve, pretože management ho priťahoval viac než samotné projekty a stavebníctvo. V danom odbore prešiel niekoľko zaujímavých predmetov, napr. oceňovanie stavieb, rozpočtovanie alebo ekonomická efektívnosť v stavebníctve. Na toto (a podobné témy) urobil ako bakalársku prácu, tak aj diplomovú. Počas štúdií chodil tiež na brigády do stavebných firiem zaoberajúcich sa športovými stavbami, revitalizáciou stavieb aj pozemnými stavbami.

Po škole nastúpil do malej rodinnej stavebnej firmy, kde pôsobil necelé 2 roky a kde bolo jeho náplňou práce celé spektrum činností od manuálnej práce na stavbách, cez nákup materiálu, až po tvorbu cenových ponúk a občas aj vedenie a riadenie stavieb. Vzhľadom k jeho podnikateľskému mysleniu a prístupu sa vzápätí dostal až do spoločnosti J.I.P. pro firmy, kde pôsobí na pozícii key account manažér, resp. obchodník.

Ako firemný konzultant, interim alebo krízový manažér dokáže porozumieť systému a štýlu práce klientov. Jeho najsilnejšou stránkou je stály focus na zvyšovanie výkonu klientovej firmy. Vďaka svojim obchodným skúsenostiam dokáže vyhľadávať nové obchodné príležitosti a motivovať zodpovedných zamestnancov k aktívnej práci s firemnými zákazníkmi. Vo firmách asistuje pri zavedení potrebných zmien a dbá na ich dodržiavanie.

Od svojich 18 rokov je s priateľkou Dominikou, s ktorou trávi veľa voľného času. Má rád zimu aj leto a s tým spojené koníčky: šport (futbal, tenis, volejbal, ping pong, snowboard, hokej), príroda, poľovníctvo, cestovanie (hory, more), motorizmus, podnikanie.

Ing. Emília Havlová

key account management, obchodník

viac informácii

Ing. Emília Havlová

Mám viac ako 20 ročné manažérske skúsenosti, tak vo výrobnej sfére , ako aj vo finančnej sfére. Posledných 14 rokov som pôsobila v bankovníctve, kde som riadila obchodné tímy s viac ako 250 ľuďmi v dvoch regiónoch - Žilina a Bratislava. Pred vstupom do finančnej sféry som pracovala v súkromných spoločnostiach, kde som mala na starosti obchodné oddelenia , tím obchodných zástupcov a logistiku zásobovania materiálom.

Mám bohaté skúsenosti v oblastiach:

 • Riadenia obchodných tímov
 • Leadershipu, motivácie tímov
 • Výkonnosti obchodných tímov

Moje hobby – šport ( turistika, bicykel, ferrata ), cestovanie, divadlo, muzikály, knihy – detektívne, cestopisné, charitatívna činnosť.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

CHCEM SI OBJEDNAŤ SCHÔDZKU