REFERENCIE


S takmer všetkými klientmi sa dohodneme na dlhodobej spolupráci. Tu si môžete prehrať alebo prečítať vybrané referencie priamo od majiteľov firiem.
panel
100 + klientov
panel
12 + rokov skúseností
panel
70 +% úspešnosti
Milan Sečkár
KONATEĽ FIRMY TIGEMMA, SPOL S R.O.

spolupracujeme 4 roky

VIAC O SPOLUPRÁCI S TIGEMMA, SPOL S R.O.

TIGEMMA, SPOL. S R.O. | MILAN SEČKÁR - JEDNATEL

Se společností J.I.P. pro firmy s.r.o. jsme začali spolupracovat na základě doporučení od jednoho z našich dodavatelů, který byl zároveň klientem firmy J.I.P. Myšlenku na takovou spolupráci, tzn. manažerský koučink či externí poradenství, zkrátka mít někoho z venku, kdo přináší nový pohled a zkušenosti z jiných firem, jsem ale měl již delší dobu. Spolupráce začala procesně-personálním auditem, kdy se vybral určitý vzorek zaměstnanců firmy pro řízené pohovory s p. Jemelkou, od dělnických profesí až po top- management. Provedla se prvotní analýza, s jejímž výsledkem jsme byli jako majitelé seznámeni. Tato analýza byla hnacím motorem pro další spolupráci napříč celou firmou (management firmy, výroba, aktivní obchod, vzdělávání obchodních a manažerských dovedností, technologický audit, nastavování nových procesů, marketing atd). Hlavní cíle celé spolupráce byly a jsou především další rozvoj naší společnosti, zefektivnění veškerých procesů a činností napříč firmou, vyšší profesionalita při řízení firmy a překlopení pasivního obchodu v aktivní obchodování, které bude přinášet společnosti lepší pozici a zajímavější možnosti při výběru jednotlivých obchodních případů.

Spolupráce probíhá formou pravidelních týdenních sezení (konzultací), které mají stanovený průběh od porady jednatelů, přes poradu širšího vedení, školení obchodních dovedností, příp. manažerských dovedností, až po kontrolu úkolů. Součástí těchto konzultací je také pravidelný měsíční finanční reporting, které přináší ekonomický rozbor hospodaření podniku a dopady jednotlivých opatření na finanční čísla firmy. Spolupráce probíhá formou zdravé výměny názorů, kdy ne vždy souhlasíme s řešením či názory p. Jemelky, ale ve většině případů a v komplexním náhledu na řízení společnosti jsme se vždy domluvili na konkrétním řešení situace. Společně s firmou J.I.P. se mimo jiné snažíme, od dělnických profesí po nejvyšší vedení, vytvářet atmosféru sounáležitosti všech zaměstnanců s firmou TIGEMMA.

"TÍM, ŽE SPOLUPRÁCE POKRAČUJE JIŽ TÉMĚŘ TŘETÍM ROKEM, VEDENÍ SPOLEČNOSTI POVAŽUJE SPOLUPRÁCI ZA VELICE PŘÍNOSNOU A VIDÍ TO JAKO VELKÝ POSUN V CELKOVÉM FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI TIGEMMA SMĚREM K MODERNÍMU ZPŮSOBU ŘÍZENÍ PODNIKU A CELKOVĚ K ÚSPĚŠNÉMU PODNIKÁNÍ V DNEŠNÍ RIZIKOVÉ DOBĚ.

MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM MOHU SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ J.I.P. PRO FIRMY S.R.O. JEN DOPORUČIT, POMŮŽE ZEFEKTIVNIT A ZJEDNODUŠIT ŘÍZENÍ A OBCHOD FIRMY."


Milan Sečkár, jednatel společnosti
ING. JIŘÍ ZAPLETAL
RIADITEĽ SPOLOČNOSTI METRUM S.R.O.

spolupracujeme 8 let

VIAC O SPOLUPRÁCI S METRUM S.R.O.

METRUM S.R.O. | ING. JIŘÍ ZAPLETAL, ŘEDITEL A MAJITEL SPOLEČNOSTI

"Pan Jiří Jemelka spolupracuje s naší firmou od začátku roku 2009. Spolupráce s ním probíhá plánovitě po krocích a je zaměřena na celkovou revitalizaci firmy. Konkrétně jsme díky vzájemné spoluprácizlepšili a zefektivnili systém firemních porad a celkové komunikace a informovanosti ve firmě. Za nejdůležitější považuji zlepšení práce týmu obchodních zástupců a to díky coachingu a cílenému vedení ze strany p. Jemelky."

" Velmi pozitivně oceňuji spolupráci na tvorbě finančního plánu, jeho přesnějším a konkrétnějším stanovení a také hodnocení a rozboru výsledků jednotlivých OZ i celé firmy."


Ing. Jiří Zapletal, ředitel a majitel společnosti
Petr Paksi
MAJITEĽ A RIADITEĽ J.A.P. SCHODY S.R.O.

spolupracujeme 4 roky

VIAC O SPOLUPRÁCI S "J.A.P." SCHODY S.R.O.

"J.A.P." SCHODY S.R.O. | PETR PAKSI, SPOLUMAJITEL A VÝKONNÝ ŘEDITEL

"S firmou Jiřího Jemelky spolupracujeme od čtvrtého kvartálu roku 2013, byť nás její zástupce kontaktoval již několikrát v průběhu let 2010 – 2012. Důvodem, proč jsme do spolupráce z počátku nechtěli jít, bylo mé přesvědyčení, že obchod nám funguje dobře a Jiří Jemelka nám nemá co nabídnout. Osobně jsem také měl za to, že u nás ve firmě víme lépe než někdo externí (a v případě p. Jemelky také někdo zcela mimo náš obor), co máme dělat a jak. Proto mi nabídka ke spolupráci přišla ze strany Jiřího Jemelky víc než smělá. Názor na věc jsem změnil po náhodném přečtení několika odborných článků na téma obchod, marketing a obecně fungování firmy, jejichž autorem je právě výše zmiňovaný… Znovu jsem se podíval na jeho web a zejména reference, které jsem si osobně ověřil.

Pochopil jsem, že práce Jiřího Jemelky se odlišuje v mnoha věcech od ostatních poradenských firem či specialistů na obchodní a manažerské dovednosti. Ke spolupráci mne přesvědčily nejen reference na jeho osobu a výsledky, které u klientů dosáhl, ale také vysoká míra odbornosti a zkušeností v oblasti obchodu a managementu malých a středních firem. Úvodní jednání o spolupráci probíhala velice rychle a srozumitelně. Naše společnost prošla krátkou analýzou, na jejímž základě nám p. Jemelka velice fundovaně popsal problémy v naší firmě vč. případných řešení. Na základě odprezentovaných výsledků z analýzy a předložených řešení jsme se domluvili na projektu celkové revitalizace obchodu v naší společnosti. Do 6 ti měsíců se nám společnou prací podařilo lépe zorganizovat obchodní tým, zvýšit efektivitu práce jednotlivých lidí (trénink obchodních dovedností, koučink obchodníků v terénu, pravidelné porady s obchodníky atd.) a i díky dalším opatřením dosáhnout růstu tržeb v jednotlivých měsících řádově o cca. 15 %, což byl vzhledem k vývoji v minulém roce i pro mne velmi překvapivý výsledek. Zvýšil se i čistý zisk. Pan Jemelka si získal naší naprostou důvěru a začali jsme spolupracovat i na dalších oblastech v naší firmě (firemní kultura, motivace lidí, manažerský koučink, personalistika a výběrová řízení, řešení situace ve výrobě). Díky osobní zkušenosti a předvedeným výsledkům v tak krátké době považuji p. Jemelku za vysoce odborného profesionála, který patří ve svém oboru ke špičce v ČR."

"OCEŇUJI ZEJMÉNA JEHO SILNÉ STRATEGICKÉ MYŠLENÍ, ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI Z OBCHODU I MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI. VÍ, CO DĚLÁ, UMÍ TO A MÁ VÝSLEDKY, COŽ JE PRO MNE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ. SPOLUPRÁCI S NÍM MOHU JEN DOPORUČIT."


Petr Paksi, spolumajitel a výkonný ředitel
Ing. Zdeněk Svozil
MAJITEĽ OK DESIGN S.R.O.

spolupracujeme 2 roky

VIAC O SPOLUPRÁCI S OK DESIGN S.R.O.

OK DESIGN S.R.O. | OLDŘICH KOVAŘÍK - JEDNATEL

Počáteční požadavky na reorganiaci marketingu a vytvoření obchodního oddělení byly zprvu rozsáhlé a jejich splnění bylo časově náročné. Myslím, že sami bez tohoto tlaku bychom nebyli schopni změny takto rychle nastavit.

Celkový přehled a zkušenosti, které pan Jemelka má jsou pro nás výhodou, a tím nevymýšlíme vymyšlené, ale zaměřujeme se na ladění konkrétních, specifických detailů spojených s naší firmou a našim provozem.

Proto pokud můžu objektivně hodnotit přístup a činnost pana Jemelky za první 1/2 roku v naší firmě, tak jej hodnotím jednoznačně kladně. V druhé polovině roku bych chtěl do hodnocení přidat i ekonomické údaje a doufám, že to podtrhne můj kladný názor, který jsem výše popsal.

"LÍBÍ SE MI RYCHLÉ JEDNÁNÍ A RYCHLÉ REAKCE NA PROBLÉMY. MYSLÍM, ŽE SE POSOUVÁME OPROTI MINULÉMU OBDOBÍ RYCHLEJI KUPŘEDU A TO JEŠTĚ NEMÁME VŠE HOTOVÉ."


Oldřich Kovařík - jednatel
Josef Dvořák
MAJITEĽ INEX SPEDITION S.R.O.

spolupracujeme 3 roky

VIAC O SPOLUPRÁCI S INEX SPEDITION S.R.O.

INEX SPEDITION S.R.O. | JOSEF DVOŘÁK, MAJITEL A ŘEDITEL

"Společnost INEX SPEDITION poskytuje služby v oblasti mezinárodní, tuzemské nákladní dopravy, spedice, logistiky a skladování. V květnu roku 2012, kdy společnost oslavila 20 let od založení nastala situace, kdy vedení společnosti nejen hodnotilo uplynulé období dvou desetiletí, ale především analyzovalo stávající stav a další směřování společnosti v budoucnu. V uplynulých zhruba dvou letech došlo k velké expanzi a růstu společnosti. V této době jsme procházeli těžším obdobím způsobeným nástupem 2. vlny ekonomické recese, kdy se i přes stoupající tržby nedařilo naplňovat stanovenou adekvátní míru rentability činností a ziskovosti. Jelikož jsme vnímali, že firma potřebuje učinit zásadní a možná i radikální změny ve fungování celé společnosti obrátili jsme se na společnosti zabývající se poradenstvím firmám naší velikosti. Po důkladném výběru, získání doporučení a referencí byla vybrána společnost J.I.P. pro firmy, s.r.o. zastoupena jednatelem panem Ing. Jiřím Jemelkou. Při prvotním kontaktu byl pan Jemelka seznámen se stávajícím stavem společnosti a osloven k vypracování komplexního dlouhodobého projektu revitalizace naší společnosti. Následně byly definovány základní cíle tohoto projektu včetně zvolených strategických kroků v následujících oblastech:

Procesní řízení firmy - workflow Personalistika Efektivita činností Vnitrofiremní (interní) komunikace Finanční řízení a controlling Obchod a marketing Počátek samotné spolupráce byl do jisté míry velice vyhrocený, jelikož jsme byli konfrontováni s řadou doporučení a návrhů, ke kterým jsme se stavěli opatrně až zdrženlivě. Ale na panu Jemelkovi bylo již od začátku spolupráce vidět, jak svým principům, zásadám a návrhům na zdravé fungování firmy věří. Postupem času jsme si přímo v praxi ověřovali funkčnost a správnost těchto postupů. Spolupráce trvá již 2 roky a stále je co zlepšovat a inovovat. Kromě zlepšených výsledků hospodaření všech oddělenínaší firmy velice oceňuji změnu vnitřní atmosféry a klimatu ve společnosti. Dalším námi velice kladně hodnoceným faktorem pro další spolupráci je možnost okamžitých konzultací při řešení různých situací a mít takového firemního přítele na telefonu. Po již zmíněných 2 letech spolupráce hodnotíme tuto dobu jako dobu rozvoje všech pracovníků naší společnosti, změnu myšlení s důrazem na tzv. tah na branku."

"SPOLEČNOST J.I.P. PRO FIRMY, S.R.O. MŮŽU S KLIDNÝM SVĚDOMÍM DOPORUČIT VŠEM FIRMÁM, KTERÉ SE CHTĚJÍ NEJEN VYROVNAT S MOMENTÁLNÍM HORŠÍM STAVEM, ALE SPOLEČNĚ URČIT CESTU K BUDOUCÍ PROSPERITĚ A OSOBNÍMU ROZVOJI."


Josef Dvořák, majitel a ředitel
Radek Jucha
RIADITEĽ KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL S.R.O.

spolupracujeme 1 rok

VIAC O SPOLUPRÁCI

Radek Jucha | ředitel Královopolská Steel s.r.o.

"Potřebovali jsme vytvořit interní procesní audit. Dostali jsme garanci že pokud po auditu nebudeme spokojeni s navrženým postupem, nemusíme nic platit. Rozhodli jsme se do spolupráce jít, obnova nastala postupnými kroky po pravidelných týdenních schůzkách."


Radek Jucha, ředitel Královopolská Steel s.r.o.

MÁTE ZÁUJEM O STRETNUTIE?

Kontaktujte nás a nezáväzne preberieme možnosti spolupráce.

O nás

Tím profesionálov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

CHCEM SI OBJEDNAŤ SCHÔDZKU